Naučili jsme Kohu dalšího SMS operátora

Odesílání SMS z knihovního systému Koha je beze sporu velmi užitečná funkce. Knihovna tak může komunikovat se svými čtenáři mnohem rychleji a účinněji, čímž se zvyšuje rychlost vracení výpůjček a také kázeň čtenářů, kteří mohou na SMS upomínky reagovat pružněji než na obyčejnou e-mailovou zprávu. SMS komunikace tak může být čtenáři vnímaná jako mnohem osobnější přístup knihovny k řešení problémů. Proto tým projektu Koha v knihovně již v polovině roku 2016 uveřejnil zdarma pro všechny knihovny napojení Kohy na dva tuzemské SMS operátory.

Dnešním dnem uveřejňujeme další SMS propojení. Vyberte si některého z těchto tří operátorů:

  • Nově: Konzulta (sms-operator.cz)
  • Neogate (smsbrana.cz)
  • SMSMidlet (smsmidlet.com)

Postup pro zprovoznění je vcelku jednoduchý. Nejprve požádejte svého správce Kohy, aby doinstaloval vybraný modul, např:

cpan install SMS::Send::CZ::Konzulta

Knihovna si současně založí účet u operátora a nastaví sama nebo ve spolupráci se správcem potřebné parametry v adminstraci Kohy:

  • SMSSendDriver - zde se vyplní název zvoleného modulu, např. CZ::Konzulta
  • SMSSendUsername - uživatelské jméno přidělené operátorem
  • SMSSendPassword - přihlašovací heslo přidělené operátorem

Pak už jen zbývá sestavit vhodný obsah zpráv (viz Nástroje / Oznámení & potvrzení) a umožnit čtenářům příjem SMS z knihovny, např. takto:
Nastavení zpráv

Ceny za odeslání SMS se u jednotlivých operátorů liší a to i velmi výrazně. Proto doporučujeme nejprve prostudovat všechny ceníky a případně se zeptat jiných knihoven na osobní zkušenosti. Je však čistě na uvážení knihovny, kterého poskytovatele nakonec zvolí.