Velikonoční překvapení

Počítačové programy (hlavně ty starší) čas od času obsahují nejrůznější skryté vlastnosti a funkce. Dnes už to není tak časté, ale v prvních verzích Windows a Office jich bylo hned několik. Například ve verzi Windows 3.0 (ať zvedne ruku, kdo si je ještě pamatuje) bylo možné zobrazit seznam přezdívek vývojářů minimalizováním všech oken, kliknutím do prázdné plochy, naťukáním textu "win30" naslepo a rychlým stiskem kláves F3 a Backspace. Blbinka k ničemu, ale pobavila. Tyto nestandardní vlastnosti, které jsou běžnému uživateli skryté, se nazývají Easter Egg, což lze volně přeložit jako Velikonoční překvapení.

Rozhodli jsme se do Koha Center "přimontovat" také jedno takové malé vylepšení v podobě jedné velmi známé hry. Pochopitelně nechceme nikoho nutit ke složitému zadávání kódů z klávesnice jako u Windows 3.0. Hru objevíte celkem snadno, stačí na správném místě najít "2048" :-)

Tým Centra přeje všem knihovnicím a knihovníkům Veselé Velikonoce!