Zaostřeno na karanténu

Pečlivě sledujeme aktuální dění v souvislosti s opatřeními vynucenými pandemií coronaviru Covid-19. Snažíme se reagovat tak, abychom vám v knihovnách tuto zcela novou situaci co nejvíce ulehčili, a to pokud možno ještě dříve, než nás o to požádáte. Před měsícem jsme vytvořili zásuvný modul pro hromadné prodlužování výpůjček, nyní už myslíme na okamžik, až knihovny začnete otevírat.

Příklad zobrazení karantény

Je téměř jisté, že vracení knih se neobejde bez zastávky v karanténě. Naučili jsme proto systém, aby se dokázal vypořádat se i s touto zcela novou situací. Koha nyní umí pracovat s karanténou knih velmi elegantně. Vše probíhá automaticky, bez nutnosti načítat vrácené výpůjčky na fiktivní čtenáře či neexistující oddělení. Do 5 minut po vrácení se dokumentům přidělí příznak “v karanténě”. Knihovníci i čtenáři se tak téměř ihned dozví, že dokument není po určitou dobu k dispozici. Délku karantény lze volit libovolně a nastavíme ji podle přání jednotlivých knihoven. Po jejím uplynutí systém Koha zcela bez zásahu knihovníků zmínku o karanténě zase vymaže.

Příklad zobrazení karantény

Vše půjde úplně samo! Tedy... z hlediska systému - knihy do místnosti vyhrazené pro dekontaminaci už Koha fyzicky přenést neumí.